akupunktSom fysisk træner sætter jeg kvalitet øverst på dagsordenen. Faktorer som dysfunktionelle, skader, for meget stillesiddende arbejde, dårlig teknik under træning osv. fører til ineffektive bevægelsesmønstre. Også dygtige atleter kan på trods af gode konkurrenceresultater bevæge sig uhensigtsmæssigt og ineffektivt. Det øger risikoen for skader og kan sætte begrænsninger for udviklingspotentialet.

Gennem screeningssystemet, Funktional Movement Screen (FMS), får jeg indblik i, hvordan du bevæger dig, og hvilke begrænsninger der måtte stå i vejen for at opnå et godt bevægelsesmønster. Dermed kan jeg give dig et personligt sammensat træningsprogram der adresserer basale bevægelsesmønstrer og samtidig udfordrer dig i forhold til de mål, som du har sat dig.

Et forløb med en personlig træner vil bestå i en screening og en indledende samtale, hvor emner som mål, tidsrammer, forudsætninger og eventuelle skader mv. belyses. Forventningerne og indsats afstemmes således, at der indgås en aftale mellem klienten og den personlige træner om hvilken indsats, der skal lægges for dagen for at nå målet.

Klienten instrueres i øvelserne, og det sikres, at teknik, tempo og intensitet er på plads. Antallet af træningstimer varierer alt efter klientens træningserfaring, behov og ønsker. For at sikre en fortsat fremgang vil der være en progression i øvelsesvalget med tiltagende udfordring.