Funktional Movement Screen (FMS) er et screeningsredskab, der identificerer begrænsninger eller asymmetri i syv fundamentale bevægelsesmønstre, som er nøglen til gode funktionelle bevægelsesmønstre hos personer. Alle er født med et softwaresystem, der stimuleres gennem barnets naturlige udvikling. Uden nogen form for guidelines udvikler børn evnen til at sidde og rejse sig op, gå, løbe osv. Og de gør det med god kvalitet. Faktorer som inaktivitet, skader, for meget stillesiddende arbejde, dårlig teknik under træning osv. ændrer på det forhold, og fører til ineffektive bevægelsesmønstre.

Screeningen er designet til at give synlige information om personens grundlæggende måde at bevæge sig på. Ved at placere personen i positioner, hvor svagheder og ubalancer bliver mærkbare, får man et godt svar på, hvilke udfordringer, der skal arbejdes med. Fokus er på to områder

  • Mobilitet som er helt afgørende for bevægelse og nødvendighed for stabilitet
  • Stabilitet, dvs. evnen til, med god kontrol, at holde eller bevæge leddet inden for hele bevægelsesudslaget.

På baggrund af screeningsresultatet udskrives et program med øvelser, der skal korrigere og stimulere kroppen til at få bevægelsesmønstre til igen at fungere ordentligt